BAKER’S KINGDOM INT’L INC.
địa chỉ: 1F, No. 27, Lane 169, Kang Ning Street, Xi-Zhi District, New Taipei City, Taiwan
Điện thoại: +886-2-26954158
Fax: +886-2-26925442
Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Liên hệ

Liên hệ

BAKER’S KINGDOM INT’L INC.
địa chỉ: 1F, No. 27, Lane 169, Kang Ning Street, Xi-Zhi District, New Taipei City, Taiwan
Điện thoại: +886-2-26954158
Fax: +886-2-26925442
For better services for you, please as far as possible use English to fill in the followings!
* Tiêu đề:
 
    Yêu cầu chi tiết:
Incoterm:
Thanh toán:
Đặt hàng Số lượng ban đầu: (e.g.: 10000/pcs)
mẫu Điều khoản:
* tin nhắn:
 
    Xin vui lòng cung cấp chi tiết liên lạc sau đây
* Tiêu đề: ông. Bà. bà.
* Tên:
* gia đình Tên:
* Tên công ty:
* Quốc gia / Vùng lãnh thổ:
* địa chỉ:
* E-mail:
* Điện thoại:
Fax:
URL:
*Prove code: